شهامت شیبانی مسئول کشت فرا سرزمینی سازمان جهاد کشاورزی فارس، در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا در شیراز، گفت: با هدف مقابله با بحران خشکسالی و به‌منظور تأمین امنیت غذایی، حفظ منابع آب و اشتغال موجود کشور؛ کشت فرا سرزمینی از سال۹۶  در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

شیبانی با بیان اینکه کشت فرا سرزمینی به معنای کشت محصولات در کشور دیگر و وارد کردن تولیدات آن به کشور مبدأ است. افزود: کشور گرجستان با دارا بودن ۱۲۰۰ رودخانه دائمی و متوسط بارندگی ۸۰۰ میلی‌متر بستر مناسب جهت توسعه کشت فرا سرزمینی است.

اوادامه داد: از اوایل مهرماه سال گذشته در گرجستان با مشارکت ۲۷ کشاورز پیشرو از شهرستان‌های مختلف فارس این کشت به‌صورت پایلوت آغاز شد و با هماهنگی سفارت ایران ۵۰۰ هکتار از اراضی زراعی دیم و آبی یکی از استان‌های شرقی کشور گرجستان اجاره و به کشت گندم اختصاص یافت.

مسئول کشت فرا سرزمینی سازمان جهاد کشاورزی فارس تصریح کرد: این استان بیشترین سطح زیر کشت فرا سرزمینی تحت نظر سازمان جهاد کشاورزی را در بین استان‌های کشور داراست.

 شیبانی افزود: برای سال زراعی جاری ۲۹ کشاورز متقاضی کاشت در سطح ۵ هزار هکتار از اراضی این کشور هستند، که رایزنی لازم از تیرماه صورت خواهد گرفت.