توسعه گلخانه ها ۱۰۰ هکتار برای مجتمع جدید شهرستان نهبندان اختصاص داده شد

فرماندار نهبندان بیان کرد: ورود شرکت شهرک‌های گلخانه‌ای می تواند به توسعه‌ی گلخانه‌ها کمک خوبی خواهد کرد، با توجه به توافق اخیری که استاندار و وزارت جهاد کشاورزی داشته‌اند در حوزه‌ی توسعه گلخانه‌ها ۱۰۰ هکتار برای مجتمع جدید شهرستان نهبندان اختصاص داده شده است که باید بتوانیم همه دغدغه‌هایی که امروز وجود دارد را در آن مرتفع و مشکلات را حل کنیم.

به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، بیکی فرماندار نهبندان در جلسه بررسی مشکلات بخش کشاورزی و دامپروری گفت : ورود شرکت شهرک‌های گلخانه‌ای می تواند به توسعه ی گلخانه‌ها کمک خوبی خواهد کرد ، با توجه به توافق اخیری که استاندار و وزارت جهاد کشاورزی داشته‌اند در حوزه ی توسعه گلخانه‌ها ۱۰۰ هکتار برای مجتمع جدید شهرستان نهبندان اختصاص داده شده است که باید بتوانیم همه دغدغه‌هایی که امروز وجود دارد را در آن مرتفع و مشکلات را حل کنیم.

بیکی افزود : در سرمایه گذاری شتر که بنیاد برکت نیز ورود پیدا کرده است نهبندان قطب شتر شناخته شده است که باید توجه ویژه‌ای به این سرمایه گذاری شود.

فرماندار نهبندان ادامه داد : باید از تولیدکنندگانی که در حوزه های مختلف شهرستان با وجود سختی‌ها و مشقاتی که در مجموعه کارهایشان دارند حمایت کنیم و از ظرفیت های شهرستان استفاده شود.

فرماندار نهبندان در پایان گفت: جهاد کشاورزی از لحاظ سازمانی و ارتباط مردم با شغل های کشاورزی و دامپروری دراین گونه مناطق بهره بردار و متقاضی بیشتری دارد که اقداماتی که ما انجام می دهیم فرش قرمزی است برای سرمایه گذاران که باید به مردم کمک کنیم و امکانات در اختیارشان بگذاریم تا کار کنند.