رشد سبزیجات با کیفیت بدون نور خورشید، خاک یا آفت‌کش

استارت آپ AeroFarms سبزیجات با کیفیت بالا را بدون نور خورشید، خاک یا آفت کش ها رشد می دهد. کشت، برداشت و بسته بندی همه در یک محیط تحت کنترل انجام می شود. AeroFarms محیط کشت عمودی را به سطح جدیدی از دقت و بهره وری با کمترین تأثیر زیست محیطی رسانده است.