نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و ادوات کشاورزی، باغبانی، نهاده­ ها و سیستم های آبیاری شهرآفتاب تهران ۹۸ سومین دوره، در تاریخ ۲ الی ۵ مهر ماه ۹۸ برگزار می شود.

گروه کالایی:

سیستم ها و تجهیزات آبیاری :

سیستم های آبیاری قطره ای، سیستم های آبیاری بارانی، قطعات لوله های PE، پمپ های آبیاری، آبفشان ها، سیستمم های آزمایش آب، تجهیزات تحقیقات آب و خاک

باغبانی، نهاده های کشاورزی، کشاورزی ارگانیک و صنایع وابسته :

بذر و محل نگهداری: بذر سبزیجات، اصلاح بذر سبزیجات، بذر میوه ها، بذر چمن و گل ها، محصولات و وسایل نگهداری ، کودها، وسایل کشاورزی

جوانه ها: سبزیجات و درختان میوه، تولید جوانه ها و نهال ها، تجهیزات درختکاری

تغذیه گیاهان و محافظت: تنظیم کننده های رشد گیاهان، محافظت بعد از برداشت، بهبود خاک، سموم و کودهای شیمایی، کودهای مخصوص آبیاریی قطره ای ، کودهای مایع معدنی، کودهای بیولوژیک، کشت گیاهان

کشاورزی ارگانیک: محصولات و نهاده های کشاورزی ارگانیک، تولیدات کشاورزی ارگانیک، کودهای کشاورزی ارگانیک، موسسات صدور گواهیی نامه کشاورزی ارگانیک

خدمات و تدارکات: طراحی پروژه، مشاوره و کارشناسی، خدمات نظارت، خدمات کنترل، خدمات آزمایش، وسایل اندازه گیری و سنجش، خدمات مالی و بانکی کشاورزی، خدمات تحقیق و آنالیز کشاورزی، بیمه کشاورزی

باغبانی:نهال، نشاء، ادوات باغبانی

گلخانه و تکنولوژی های گلخانه :

پروژه های ساخت گلخانه، مواد و پلاستیک های گلخانه، سیستم های گرمایشی و تهویه گلخانه، سیستم های آبیاریی گلخانه، سیستم های روشنایی گلخانه، اتوماسیون گلخانه

کشاورزی صنعتی و ماشین آلات :

تراکتورها و تجهیزات، ماشین های کشاورزی مزارع و باغبانی، ماشین های کشاورزی مزارع کوچک، سیستم های اتوماسیون، ماشین ها و سیستم های بسته بندی محصولات، ماشین آلات نگهداری محصولات، ماشین ها و سیستم های نگهداری و انبار محصولات، توربین های گندزدایی و ضدعفونی، ماشین های کارگاهی، ماشین های چمن زنی و تجهیزات

زمان بازدید: ۱۰ الی ۱۷

محل برگزاری: محل نمایشگاهی شهر آفتاب

آدرس: اتوبان خلیج فارس کیلومتر ۱۰مجاور مرقد مطهر امام خمینی (ره)