نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و مکانیزاسیون مشهد ۹۹

نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده‌ها و مکانیزاسیون مشهد ۹۹؛ در تاریخ ۸ الی ۱۱ بهمن ماه برگزار می‌شود.

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد
آدرس: انتهای بلوار وکیل آباد