نمایشگاه بین المللی کشاورزی(ماشین آلات، نهاده‌ها و آبیاری) شیراز

هفدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی(ماشین آلات، نهاده‌ها و آبیاری) شیراز به شرح زیر برگزار می‌گردد:

تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۲/۲۸

تاریخ پایان: ۱۴۰۰/۲/۳۱

ساعت بازدید : ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰

محل برگزاری: شیراز-محل نمایشگاه‌های بین المللی استان فارس