نمایشگاه بین المللی کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری و نهاده ها اصفهان ۹۸ هجدهمین دوره، در تاریخ ۲۶ الی ۲۹ آذر ماه ۹۸ برگزار می شود.

زمان بازدید: ۱۰ الی ۲۰

نوع نمایشگاه: بین‌المللی

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی اصفهان

آدرس: اصفهان، پل شهرستان، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان