ویدئو و اسلایدهای آموزشی 2016-11-07T12:42:20+00:00

ویدئو و اسلایدهای آموزشی گلخانه

گلخانه‌ای نوین در مناطق گرم و خشک

گلخانه‌ای که به این منظور در اتیوپی طراحی شده است از فناوری نه چندان پیشرفته‌ای برای تامین آب کشاورزان محلی بهره می‌برد که بر پایه راه حل استفاده از شبنم است! این آب برای پرورش گیاهان است، البته می‌توان از آن به عنوان منبعی برای تامین آب آشامیدنی نیز استفاده کرد.