رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی از کاهش زمان صدور مجوز تاسیس گلخانه و دامپروری خبرداد.

علی فیروزی با انتشار یک توییت در صفحه شخصی خود نوشت: “‏طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه امروز هیئت مقررات زدایی، با اقدامات و بخشنامه اخیر وزیر جهاد، جهت تسهیل صدور مجوزهای این وزارتخانه، در یک ماه گذشته، میانگین زمان صدور مجوزهای گلخانه، به کمتر از هفت روز و میانگین زمان صدور مجوز های دامپروری و طیور به کمتر از ۲۰ روز کاهش یافته است.”

کد خبر: ۳۸۹۷۳۷