گلخانه ای در قطب جنوب با شرایط فراجوی

دانشمندان در یک گلخانه در قطب جنوب، که شرایطی مانند شرایط خارج از جو زمین را دارد، بدون استفاده از خاک موفق به برداشت گیاه شده اند. این پروژه توسط شرکت LIQUFER systems از آلمان کنترل شده و یکی از اهدافش تامین مواد غذایی فضانوردان در مأموریت های طولانی مدت است.