گلخانه زیر زمینی

این نوع گلخانه ها در زمین های کشاورزی و یا بلا استفاده می‌تواند طراحی و ساخته شود با عمق حد اقل یک متر و سقف آن به نحوی طراحی شود که آب باران و برف را برای مصرف محصولات جمع آوری نمود، و همچنین از انرژی خورشیدی به عنوان تولید برق استفاده کرد. دیواره‌های این نوع گلخانه می‌تواند با استفاده از مصالح مختلف بومی ( سنگ‌های کوه ) و…. ساخته شود تا اینکه استحکام آن بالا رود و در صورت افزایش بیش از حد عرض گلخانه با استفاده از تنه درخت می‌توان ستون‌های محکمی را در فاصله‌های مشخص نصب نمود. اینگونه گلخانه‌ها هفتاد درصد صرفه جوئی آب نسبت به گلخانه‌های سنتی خواهند داشت و با توجه به اینکه در زیر زمین قرار دارد حد اقل درجه حرارت گلخانه ۱۶ درجه سانتی گراد خواهد بود، که صرفه جوئی انرژی را هم خواهد داشت.

 می‌توان گلخانه را به نحوی طراحی نمود که سقف آن بصورت چند ضلعی باشد، در نتیجه خورشید از چند طرف به گلخانه می‌تابد ( مشرق و مغرب ). و

در فصل زمستان آب در ریشه‌های گیاه  بصورت قطره‌ای وارد چاله ( نهری ) شود که سطح آن پائین‌تر از گیاهان کاشته شده است، در نتیجه از سرد شدن گیاه و یخ زدن ریشه و کاهش رشد آن کاسته نشود و در اصل نوعی پیستون گرمائی باشد برای گیاه.