۱۰ مزیت کاشت نشاء به جای بذر در زمین‌های زراعی و گلخانه‌ها

به گزارش خبرگزاری موج همدان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اهمیت شعار سال ۱۳۹۸ و سعی و تلاش همکاران در این راستا گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در راستای تحقق اهداف رونق تولید، برنامه‌های اساسی را اجرا خواهد کرد و یکی از مهمترین اقدامات نشاء کاری است.

محمدشهرام پرورش مزیت‌های نشاء‌کاری را اینگونه مطرح می‌کند:

۱۰ مزیت کاشت نشاء به جای بذر در زمین‌های زراعی و گلخانه‌ها

  • کاهش دفعات آبیاری

با توجه به طی دوره مهم رشد ابتدایی در گلخانه که تقریبا دو ماه به طول می‌انجامد، این مدت از دفعات آبیاری و نیز هزینه کارگری و همچنین طول مدت داشت و هزینه های آن می کاهد.

  • زودرس کردن محصول

با این روش با توجه به کاشت زود هنگام بذر در شرایط گلخانه‌ای در زمانی که عملا کشت آن در فضای باز به دلیل شرایط نامطلوب جوی میسر نمی‌شود محصول حداقل ۴۰ روز زودتر به بازار مصرف می رسد.

  • حداقل توقف رشد در مرحله انتقال

در نشاهای معمولی به دلیل ایجاد تنش در انتقال نشاء از خزانه به مزرعه پس از انتقال حداقل ۲۰ روز شاهد توقف رشد جهت ترمیم ریشه های اسیب دیده و تعادل اندام‌ها هستیم که در روش کشت نشای مکانیزه با توجه به تفکیک نشاء در حفره‌های مجزا نشاء بدون پارگی ریشه و سایر تنش ها به مزرعه منتقل می شود.

  • افزایش عملکرد محصول پاییزه

با این روش به علت تداخل نداشتن آبیاری های ابتدایی دوره با  کاشت بهاره افزایش عملکرد در مناطق کم آب را شاهد هستیم.

  •  تراکم مناسب بوته

به دلیل خطای بسیار جزئی و عدم احتیاج به واکاری نشاء در این روش شاهد تراکم مناسب بوته و در نهایت افزایش عملکرد و حداکثر استفاده از زمین می باشیم.

  • رسیدن به حد اعلای یکنواختی کشت

به دلیل خطای بسیار جزئی و احتیاج نداشتن به واکاری نشاء در این روش شاهد مزرعه ای یکنواخت و یکدست هستیم که ضمن بیمه شدن در برابر آفات و بیماری ها و تنش‌های محیطی هزینه‌های عملیات داشت را کاهش خواهد داد.

  • کاهش هزینه بذر

میزان مصرف بذر در کشت نشاء در برخی موارد تا ۳۰ برابر کمتر از کشت مستقیم می باشد.

  • کاهش نیروی انسانی

به دلیل حذف عملیات تنک کردن و خاک‌دهی پای بوته و واکاری، بسیاری از هزینه‌های نیروی انسانی حذف می‌شود.

  • کاهش هزینه های جاری و کاهش استهلاک سیستم های آب رسانی و آبیاری

به دلیل حذف دوره کاشت و کاهش طول دوره داشت، هزینه‌های جاری و استهلاک سیستم‌های ذکر شده به حداقل می‌رسد.

کد خبر :: ۲۷۳۸۵۲