هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری و نهاده‌ها اصفهان ۹۷

هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری و نهاده‌های اصفهان، در تاریخ ۵ الی ۸ دی ماه ۹۷ برگزار می‌شود.

زمان بازدید: ۱۵ الی ۲۱

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی اصفهان
آدرس: اصفهان، پل شهرستان، محل دایمی نمایشگاه‌های بین المللی اصفهان