چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران سبز تهران ۹۸

چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران سبز تهران ۹۸، در تاریخ ۲۲ الی ۲۴ فروردین ماه ۹۸ برگزار می‌شود.

زمان بازدید: ساعت ۱۰ الی ۱۸

محل برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی تهران
آدرس: تهران، بزرگراه چمران