احداث گلخانه‌های زیرزمینی برای اولین بار در خوسف

گلخانه‌های زیر زمینی برای اولین بار در خراسان جنوبی در خوسف به صورت آزمایشی احداث می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، فرماندار خوسف در ستاد توسعه گلخانه‌های این شهرستان گفت: در شهرستان خوسف ۷۰ هکتار برای گلخانه پیش بینی شده است که در شرکت سهامی زراعی سرچاه عماری، شرکت مالک اشتر و ابتدای جاده آرک ساخته می شود و همچنین برای ایجاد یک مجتمع خصوصی هم سرمایه گذار اعلام آمادگی کرده است.
شفیعی افزود: در قالب توسعه گلخانه‌ها کاری نو را از شهرستان خوسف آغاز کرده ایم وآن ایجاد گلخانه‌های زیر زمینی برای اولین بار به صورت آزمایشی است.
وی گفت: در شهرستان زمین‌هایی داریم که برای شن وخاک گود بر داری وبدون استفاده رها شده است که بعنوان گلخانه زیر زمینی به علت سهولت کنترل رطوبت و وجلوگیری از خسارت باد واستفاده کمتر از آب وانرژی به دلیل تعدیل دما استفاده خواهد شد.
فرماندار خوسف همچنین گفت:: با توجه به اجرای نهضت گلخانه‌ای در استان فرآیند صدور مجوز که ۶ ماه طول می‌کشید هم اکنون ظرف مدت یک هفته صادر می‌شود وما به دنبال سرمایه گذار برای مجتمع‌های خصوصی گلخانه‌ای هستیم.

کد خبر: ۲۶۱۹۴۱۲