راه‌اندازی دوره‌های جدید تولیدات گلخانه‌ای در حوزه آموزش کشاورزی

دکترعبدالرضا باقری، قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سه‌شنبه در دیدار با استادان دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان از راه‌اندازی دوره‌های جدید تولیدات گلخانه‌ای در حوزه آموزش کشاورزی خبر داد. به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه شهید باهنر کرمان، در این نشست که به حضور همراه دکتر [...]