کاشت گیاه در فضا با تولید خاک مصنوعی ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزمدیکال، از این پس فضانوردان قادر به کاشت برخی گیاهان و سبزیجات در شرایط بی وزنی در فضا خواهند بود و این کار با استفاده از نوعی خاک مصنوعی صورت می گیرد که از سنگ های تشکیل شده از گدازه های آتشفشانی تولید می شود. گیاهان بعد از قرارگرفتن در [...]