نمایشگاه گل و گیاه، تجهیزات گلخانه‌ای و گیاهان دارویی در شیراز

چهاردهمین دوره نمایشگاه گل و گیاه، نهال و تجهیزات گلخانه‌ای شیراز، در تاریخ ۱ الی ۵ بهمن ماه ۹۷ برگزار می‌شود.

زمان بازدید: ۱۶ الی ۲۱

محل برگزاری: شیراز، شــهرک گلسـتان، بلوار دهخــدا، نمایشــــگاه های بین المللی استان فـارس